miércoles, octubre 25, 2006

Recuperació d'arxius policials a Guatemala

L'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament promou la recuperació d'arxius policials a Guatemala per aclarir les violacions de drets humans comeses al país durant els anys 80 i 90El conveni firmat aquesta setmana per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i la Procuradoria de Drets Humans (PDH) de Guatemala té per objectiu reforçar el projecte d’investigació dels arxius històrics de la Policia Nacional guatemalenca. Es tracta d’una documentació que pot afavorir els processos d’aclariment de la veritat i de justícia i de reparació a les víctimes per les violacions de drets humans comeses durant els 36 anys de guerra al país centreamericà, en especial a partir de 1982.

L’acord el van signar dimarts passat el director de l’ACCD, Àlex Masllorens, i el Procurador de Drets Humans de Guatemala, Sergio Fernando Morales Alvarado. El projecte, que també compta amb el suport dels governs suec i suïs i del Programa de Desenvolupament de Nacions Unides (PNUD), suposa recuperar digitalment i conservar la informació dels arxius policials com a aportació a la memòria històrica i política de Guatemala.

Amb el descobriment dels arxius policials, que detallen les activitats de la Policia Nacional fins al 1997 mitjançant 70 milions de folis, es comença a disposar d’elements de referència per aclarir les violacions de drets humans i s’obre una veta informativa per a les investigacions sobre desaparicions forçades i crims comesos a Guatemala fins a la signatura dels Acords de Pau Ferma i Duradora el 1996.

Més informació: web de la Procuradoria de Drets Humans (PDH) de Guatemala

1 comentario:

No Hassle Loans dijo...

Hey nice blog. Although it�s not what I was looking for. I am looking for info on Payday Loans or a Cash Advance so I can buy some Phentramine diet pills.. I found your blog very interesting