miércoles, octubre 29, 2008

Mai no ens equivoquem del tot

Fins i tot un rellotge aturat l'encerta dos cops al dia.

(W. Allen)

No hay comentarios: