domingo, marzo 30, 2008

La Venus de Milo

Cal assemblar-se una mica per comprendre's, però cal ser una mica diferents per estimar-se (Paul Géraldy)

De www.littlegalerie.org

No hay comentarios: