jueves, noviembre 23, 2006

La relació entre pobresa i corrupció

(Publicat a canalsolidari.org)


L'Índex de Percepció de la Corrupció 2006 (IPC) publicat per Transparència Internacional torna a apuntar a una "estreta correlació entre la corrupció i la pobresa", que es posa de manifest en una concentració d'Estats empobrits al final de la classificació. "La corrupció atrapa milions de persones en la pobresa", va afirmar la presidenta de Transparència Internacional, Huguette Labelle. "Tot i la dècada d'avanços en la definició de lleis i normatives anticorrupció, els resultats que presentem indiquen que encara queda molt a fer abans que puguem registrar una millora significativa en les vides dels ciutadans més pobres del món", va agregar.

L'Índex de Percepció de la Corrupció 2006 és un índex que neix de múltiples enquestes d'opinió a experts i que sondeja les percepcions sobre la corrupció en el sector públic a 163 països de tot el món. Per a això, puntua els països segons una escala del zero al deu, sent el zero el valor que indica els nivells més elevats de corrupció percebuda i el deu el valor que assenyala els nivells més baixos.

Gairebé tres quartes parts dels països de l'IPC tenen una puntuació inferior a cinc i s'enfronten "a uns nivells greus de corrupció nacional percebuda". Aquest any, els resultats de l'IPC posen de manifest una forta correlació entre corrupció i pobresa. Gairebé tres quartes parts dels països de l'IPC tenen una puntuació inferior a cinc (inclosos tots els països amb ingressos baixos i tots els estats africans menys dos), fet que demostra que "la majoria dels països del món s'enfronten a uns nivells greus de corrupció nacional percebuda". Corrupció, "realitat estesa". A més, setanta-un països --prop de la meitat-- se situen per sota del tres, el que indica que "la corrupció es percep com una realitat estesa".

No hay comentarios: