sábado, julio 08, 2006

Cooperació per al desenvolupament des de Catalunya

Hem inaugurat l’Oficina del Mil·lenni a Barcelona. I començo el meu article amb aquest anunci perquè entenc que aquest fet expressa molt més del que podria semblar a simple vista. A través del conveni signat entre la Generalitat i Nacions Unides, que ha permès l’obertura d’aquesta oficina, el Govern de Catalunya s’ha convertit en el primer govern subestatal que ha signat un acord estratègic plurianual amb la Campanya dels Objectius del Mil·lenni de les Nacions Unides.

Cinc anys després de l’inici de la Campanya, Nacions Unides ha advertit que no serà possible aconseguir els seus objectius de promoció del desenvolupament humà i d’eradicació de la pobresa si els Estats no fan un esforç renovat. Des del Govern de la Generalitat hem volgut respondre a aquesta crida amb l’acord de col·laboració que ens permetrà durant els propers anys treballar estretament per definir l’estratègia mundial que ha de dur a la Campanya del Mil·lenni a comptar no només amb l’ajut dels Estats si no també dels ens subestatals, regionals i locals de tot el món, impulsar iniciatives conjuntes que facilitin el coneixement i contribueixin a la difusió dels Objectius del Mil·lenni a Catalunya i a l’estat espanyol, així com inspirar i recolzar els esforços de las ciutadania perquè els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni siguin una realitat el 2015. Aquest acord, que comporta que Catalunya contribueixi a la Campanya a través de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament amb un milió de dòlars, la quantitat més important donada per un ens subestatal, se suma als altres dos acords que també hem signat des del Govern amb el Fons de Població i el Fons de Desenvolupament per a la Dona de Nacions Unides.

Catalunya esdevé així pionera en el camp de la cooperació internacional, se situa al mateix nivell que alguns estats, i obre la via a què més governs subestatals es comprometin amb els Organismes Internacionals i els donin suport amb acords d’aquest tipus. Que la política de Cooperació Catalana vol ser un referent ho demostra el salt endavant que hem fet des del 2004: el pressupost d’ajut oficial al desenvolupament s’ha duplicat en només dos anys i enguany ha arribat a prop de 57 milions d’euros, quantitat que representa el 0,36% dels tributs propis, caminant decididament cap a la fita europea i mundial del 0,7% l’any 2010 a Catalunya.

Però l’avanç de la Cooperació Catalana ha estat no només quantitatiu sinó també qualitatiu. El gruix de la cooperació, que s’havia fet en un inici quasi íntegrament a través de les ONG, s’ha transformat radicalment, amb criteris i estratègies pròpies, vehiculades a través d’acords amb organismes multilaterals, que signifiquen ja el 20% dels recursos, a través de la cooperació directa amb els governs dels països beneficiaris (un altre 20%), i la resta via ONG o altres agents. La Cooperació Catalana, a més, s’especialitza cada dia més en els àmbits on pot ser més eficaç i on té més experiència a aportar, com és la gestió de la sanitat i l’educació, la capacitat productiva o la governança –és a dir, la descentralització política i la participació ciutadana-, i finalment, la cooperació multilateral, com ara la col·laboració amb Nacions Unides, que ens permet sumar esforços i ser més eficients, eficaços i transformadors.

Una aposta que, encapçalada per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, doncs, vol sobretot sumar esforços i generar complicitats amb la tan activa i plural xarxa civil que conforma allò que en diem la comunitat de la Cooperació Catalana, sense la qual ens seria del tot impossible arribar a fer de la nostra tasca un compromís col·lectiu, de país, ferm, coherent i independent.

Article publicat a El Punt

No hay comentarios: